۸ نکته کاربردی برای کنترل عصبانیت

۸ نکته کاربردی برای کنترل عصبانیت

لازم و ضروری است که برای کنترل عصبانیت و خشم خود از قبل تمریناتی داشته باشیم و یا سعی کنیم بیشتر به آن فکر کنیم تا به وقت عصبانی بودن  بتوانیم بهترین کار را انجام دهیم تا بهترین نتیجه از آن بدست بیاید. باور کنید بعد از فروکش کردن خشمتان خواهید دید که چقدر آرامتر هستید و چقدر از عکس العمل خودتان خشنود و راضی می شوید. نکات زیر، مسائل مهمی می باشند که به…

بیشتر بخوانید