تعيين جنسيت جنين با طب سنتي

تعيين جنسيت جنين با طب سنتي

براساس کتب طب سنتي، اگر زن و شوهر از نظر مزاج جنسي و جسمي گرم و قوي باشند، اسپرم هاي مرد سالم و به ميزان متعارف باشد و مقاربت در وقت مناسب و بلافاصله پس از پايان عادت ماهانه ي زن انجام شود، شرايط براي به وجود آمدن جنين پسر فراهم است و عکس اين شرايط باعث به وجود آمدن جنين دختر خواهد شد. نوع رژيم غذايي بر کيفيت و کميت اسپرم و بر مزاج…

بیشتر بخوانید