راه های مقابله با اضطراب و استرس بیماران مبتلا به ام اس

راه های مقابله با اضطراب و استرس بیماران مبتلا به ام اس

استرس، پاسخ بدن شما به هر گونه تقاضایی (چه بیرونی و چه درونی) است که هم با تجارب خوب و هم با تجارب بد می تواند ایجاد شود. زمانی که انسان احساس می کند به وسیله چیزی تحت فشار است، بدنش با آزاد کردن موادی شیمیایی در داخل خون واکنش نشان می دهد. در ادامه راه های مقابله با اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به ام اس را مطرح می کنیم. در مورد احساسات…

بیشتر بخوانید