تمریناتی جهت تقویت تمرکز

تمریناتی جهت تقویت تمرکز

خیلی اوقات میشود که همه ما تمرکز لازم برای کارهای روزانه را نداریم.مخصوصا دانش آموزان و کنکوری ها که برای مطالعه نیاز به شش دانگ حواسشان هست باید بتوانند تمرکز داشته باشند.در این مطلب ما تمریناتی جهت تقویت تمرکز پیشنهاد میکنیم.امیدوارم بتوانیم در جهت تقویت تمرکز شما گامی مثبت برداریم. تمرین شماره ۱: کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار…

بیشتر بخوانید