تشخیص اعتیاد به اینترنت

تشخیص اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنت شامل مجموعه ای از اختلالات است که معمولا با علایمی هم چون اضطراب، افسردگی، کناره گیری و انزوا طلبی، تفکرهای وسواسی، اختلالات عاطفی، افت تحصیلی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، عدم انگیزه برای انجام تکالیف، بی قراری روانی و حرکتی، خستگی بیش از حد، کاهش فعالیت های جسمی، محرومیت و تغییر در الگوی خواب، انحرافات جنسی، اختلال تغذیه، بی حوصلگی و خشونت همراه است. اگر چه علایم ذکر شده ممکن است در…

بیشتر بخوانید