علل اخراج از محل کار

هر حضور اجتماعی که ما داریم، نیازمند رعایت آداب خاصی است؛ مخصوصا در محل کار، کارها و رفتارهایی وجود دارد که به هیچ وجه نباید از خود بروز دهید، وگرنه یکی از علل اخراج از محل کار شماست. این مقاله ۸ رفتار اشتباه در محل کار را بیان می کند.
۱- با همه یکجور سخن گفتن
زمانی ممکن است به طور تصادفی با عده ای از اطرافیانتان یک طور رفتار کنید؛ اما ضرر اصلی زمانی است که با همه یک جور برخورد می کنید! مثلا فکر کنید شوخی ای که با دوست خود می کنید، با همکاران هم می توانید داشته باشید یا مثلا یک کارمند با مدیر خود، بیش از حد صمیمی شود. البته که مدیران باید با کارمندان خود صمیمی باشند، اما شما سعی کنید حرمت مدیر خود را نگاه دارید و در برخوردهایتان روحیات فرد مقابل را در نظر بگیرید.
۲-ابراز وجود در جلسات!
شما یک شخص تازه واردید و دوست دارید از میان سرها، سری در بیاورید و میان کهنه کارها ابراز وجود کنید، پس بلافاصله در اولین فرصت برای هر کاری دستتان را بالا می برید! کسی که به دنبال جلب توجه است و بلافاصله در هر کاری شرکت می کند، معمولا نتایجی می گیرد که چندان خوب نیست! خیلی راحت و نرم خود را در شرکت ثابت کنید، به آب و آتش نزنید و به پیشکسوتان شرکت احترام بگذارید.
۳- مدیر خود را از هیچ جا حذف نکنید!
سخت مشغول کار روی پروژه ای هستید و به جای این که در میان کار با مدیر در ارتباط باشید، از او دور می شوید تا کار را تمام کنید. اما حتی اگر بدانبد که طبق خواست مدیر پیش می روید، هنوز هم در معرض خطر جدی هستید. اگر پروژه آن طور که باید پیش نرود و نیاز به کار مجدد داشته باشد، زمان و انرژی زیادی را از دست داده اید که اصلا خوب نیست! ممکن است اعتماد مدیر به شما حتی در سایر موارد هم از بین برود. پس در هیچ شرایطی ارتباط خود با مدیر را کم نکنید.
۴- نداشتن حسن شهرت
حسن شهرت نداشتن مشکل ساز است. من نمی گویم همه خوبیها را جمع کنید، این که شاید نشدنی باشد ولی اقلا یم رفتار خوب داشته باشید که شما را مشهور کرده باشد!
مثلا نظم خاص در کارها، چشم پاک بودن، دقت بالا، لبخند همیشگی و ….
۵- هرگز کار را زمین نمی گذارید !
بعضی وقتها ممکن است برای اثبات خود، خودتان را در شرایط بدی قرار دهید و توان خود را بالاتر از آنچه که هست تصور کنید و لقمه های بزرگتر از دهانتان بردارید!
مراقب باشید که این مسئله ممکن است شما را ناکار آمد جلوه بدهد، چرا که احتمالا وقت انجام تمام کارها را ندارید و مجبورید از بین انها انتخاب کنید! و این نه تنها کمکی به جایگاه شما نمی کند، بلکه نتیجه عکس دارد.
۶- تمرکز روی مدیر!
آن قدر توصیه به مراقبت در ارتباط با مدیر داریم که فراموش می کنیم ارتباط با همکاران را هم در نظر بگیریم ! کارجویان جدید که به بازار کار وارد می شوند، توجهی ندارندکه موفقیتشان همانقدر که به ارتباط با مدیر بستگی دارد، در گرو ارتباط درست با همکاران نیز هست!
اگر با ین روال به عنوان به عنوان مدیر فعالیت کنید، فردی تک رو و بدون پشتیبان خواهید بود. پس سعی کنید دیگران را هم در نظر بگیرید و آنها را هم سهیم کنید.
۷- درگیری با رئیس!
خیلی راحت می توانید آبروی مدیرتان را با انجام ندادن درست کارها، جلوی سایر مدیران ببرید! چرا که کارهای شما هم به نام مدیرتان تمام می شود. هرگز وسط حرف مدیرتان نپرید! پست سر مدیر حرف نزنید یا رک و روراست به خودش بگویید یا اگر نمی توانید به خودش بگویید، هرگز با انجام ندادن درست کارها و ایجاد مشکل و پشت سر مدیر صحبت کردن، آن را جبران نکنید.
۸- هماهنگ نبودن با دیگران!
اگر وظیفه شماست که اطلاعات را به شکل نمودار و گزارش به همکاران خود برسانید، اما اطلاعات شما برای تحویل گیرنده آنها گویا و شفاف نیست، گزارشها و کار شما به راحتی دور ریخته می شود. این عدم هماهنگی و در نظر نگرفتن دیگران، کار شما را براحتی بی فایده و نامربوط جلوه می دهد.
در صوورتی که مدیر شما تصمیم بگیرد تعدیل نیرو کند، با این کار به راحتی خود را در معرض اخراج قرار می دهید. پس سعی کنید در انجام کارها، مخصوصا کارهای تیمی هماهنگی بیشتری با کارمندان دیگر داشته باشید.

ارسال دیدگاه