وازکتومی چیست؟

بیضه ها عضوی از بدن مردان هستند که اسپرم و هورمون جنسی مردانه تستوسترون تولید می کنند و داخل کیسه ای به نام اسکروتوم قرار دارند. هر بیضه به لوله ایی کوچک و پیچ در پیچ به نام اپیدیدیم متصل سات. اسپرم ها وقتی از بیضه خارج می شوند وارد اپیدیدیم شده و در آن جا حدود شش هفته نگهداری می شوند تا کامل و بالغ شوند. اپیدیدیم نیز توسط یک جفت لوله دیگر به غده پروستات متصل می گردد. مایع منی در پروستات ساخته می شود و در هنگام مقاربت، این مایع منی با اسپرم مخلوط شده و از ناحیه تناسلی خارج می شود.
در روش وازکتومی که به منظور جلوگیری از بارداری انجام می شود، کانال ها قطع شده و اسپرماتوزویید از بین می رود و مجدد ارگانیسم می شود.
عمل وازکتومی به دو روش با استفاده از تیغ جراحی و بخیه و بدون استفاده از تیغ جراحی انجام می شود. در روش استفاده از تیغ جراحی، ابتدا اسکروتوم یا پوست روی بیضه با استفاده از یک ماده بی حس کننده که به داخل آن تزریق می شود بی حس می شود. سپس با مشخص کردن مجرای وازدفرانس در زیر پوستاسکروتوم یک برش کوچک که تقریبا یک سانتی متر است روی اسکروتوم ایجاد می کنند. بعد با بیرون کشیدن وازدفرانس از طریق این سوراخ دو برش روی آن ایجاد می کنند و یک سانتی متر از آن را برمیدارند. هر دو سمت بریده شده وازدفرانس را با نخ یا کلیپس و یا با کوتر می بندند و سپس آن ها را داخل اسکروتوم برمی گردانند. آنگاه برشی را که روی اسکروتوم وجود دارد با بخیه مب بندند. همه این اعمال را برای سمت دیگر بیضه نیز انجام می دهند.
در روش وازکتومی بدون استفاده از تیغ ناحیه را بی حس کرده و بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه با استفاده از دو عدد پنس اقدام به وازکتومی می کنند. ابتدا لوله های منی بر در محل خروج از بیضه با دست پیدا می شود و بر روی آن یک شکاف حدود یک سانتی متری بر روی پوست بیضه ایجاد می گردد. بعد با یک وسیله جراحی لوله منی بر از محل خود بلند می شود و از داخل کیسه بیضه خارج و قطع می گردد. سیس دو انتهای قطع شده با نخ های جراحی غیر قابل جذب مسدود می شوند.
بعد از قطع لوله های منی بر، بیضه ها به تولید اسپرم ادامه می دهند ولی از آن جایی که دفع نمی شوند توسط بدن جذب می گردند.
عوارض احتمالی وازکتومی
از جمله عوارض وازکتومی که البته بندرت رخ می دهد می توان به خونریزی جلدی و تجمع خون در محل، عفونت زخم، عفونت بیضه، نشت اسپرم از انتهای بریده شده لوله های منی بر و ایجاد یک سفتی موضعی اشاره نمود.
البته این روش تقریبا صد در صد مانع از بارداری می شود.
علاوه بر آن که روشی ساده و مقرون صرفه تر از بستن لوله های خانم هاست.
توجه:
وازکتومی از بیماریهای آمیزشی مانند ایدز جلوگیری نمی کند. بنابراین توجه به اقدامات پیش گیری کننده ضروری است.
روش وازکتومی به منظور جلوگیری از بارداری انجام می شود و هیچ تاثیری در کاهش یا قطع تمایل جنسی ندارد. البته تا چند هفته بعد از وازکتومی هنوز احتمال باروری وجود دارد. بنابراین بعد از چند هفته باید آزمایش وجود اسپرماتوزویید زنده توسط پزشک انجام شود تا اطمینان عدم امکان بارداری حاصل شود.

ارسال دیدگاه