آموزش کار با کانوکشن(Convection)در مایکروویو

اکثر مایکروویوها یک کلید به اسم کانوکشن(Convection) دارند.
کانوکشن(Convection):
هوای خشک و داغ کانوکشن(Convection) برای پخت شیرینی ها استفاده می شود و از کانوکشن(Convection) برای پخت کیک ها و شیرینی هااستفاده می کنیم و قبل از درست کردن هر نوع شیرینی و یا کیک دستگاه را مثل فر گاز باید با این کلید گرم کنیم که اصطلاحا به آن پیش گرمایش میگویند.
سپس دستگاه را خاموش می کنیم و بعد برنامه و دستور پخت را مجددا می دهیم.

۳ پایه کوتاه را داخل مایکروفر قرار دهید. بعد پخت کانوکشن (وزشی) را انتخاب کنید.
درجه مورد نظر را انتخاب کنید.
در دستور کیک یا شیرینی هر درجه ای که نوشته شده مثلا اگر گفته ۲۰۰ درجه سانتی گراد شما هم ۲۰۰ را انتخاب کنید.
استارت را بزنید.

ارسال دیدگاه