رتینوبلاستوم چیست؟

کره چشم حاوی یک ماده ژلاتینی به نام زجاجیه، عدسی یا عنبیه است که مانند یک دوربین در قسمت جلوی آن قرار گرفته اند. نوری که وارد کره چشم می شود توسط عدسی و عنبیه، روی شبکیه انداخته می شود.
شبکیه نیز نقش فیلم دوربین عکاسی را ایفا می کند.شبکیه با کمک عصب بینایی به مغز متصل است و احساس دیدن اشیای خاص را در ذهن ما تداعی می کند.
گاهی در خلال فرایند تکامل سلول های شبکیه ای، اختلال غیر طبیعی به وجود می آید و به جای تکامل سلولی و تولید سلول های بالغ برای دریافت پیام های نوری، یک توده سرطان به وجود می آید که رتینوبلاستوم نامیده می شود.
رتینوبلاستوم شایع ترین بدخیمی داخل چشمی در اطفال با شیوع تقریبا ۱۵ تا ۲۰ در هر هزار تولد زنده می باشد که یک درصد از موارد مرگ ناشی از سرطان و ۵درصد از علل نابینایی اطفال را شامل می شود( این توضیح لازم است که بیشتر انواع سرطان ها با توجه به مکان اولیه ای که سلول های سرطان از آن جا شکل گرفته اند نامگذاری می شوند.)
اگر رشد این سلول های سرطانی، با درمان به موقع و مناسب تحت کنترل قرار نگیرد توده ای به وجود خواهد آمد که تمامی فضای کره چشم را در بر می گیرد. این امکان هم وجود دارد که سلول های سرطانی از محدوده توده توموری مربوطه فراتر رفته و در میان مایع زجاجیه شناور شوند و به این ترتیب به سایر قسمت های چشم انتشار یافته و توده های توموری جدید در مکان های مختلف چشم به وجود آورند.
اگر این توده های توموری، کانال هایی که مسوول جریان یافتن مایع داخ چشمی هستند مسدود کنند م توانند فشار محتویات داخل چشم را افزابش داده و منجر به وضعیتی شوند که اصطلاحا ” گلوکوم یا آب سیاه ” نامیده می شود، گلوکوم یکی از عوارض جدی رتینوبلاستوم است که می تواند موجب کاهش بینایی در چشم شود.
اگرجه بیشتر رتینوبلاستوم ها پیش از آن که بتوانند به خارج از محدوده کره چشمی دست اندازی کنند قابل تشخیص و درمان مناسب هستند با این حال امکان دارد قبل از تشخیص، سلول های رتینوبلاستومایی به سایر بخش های بدن گسترش یافته باشند.

نظرات

ارسال دیدگاه